onsdag 23. januar 2008

BLOGG 3 HypertekstI dag benytter mange web daglig. Vi kaller det ”surfing” og når vi ”surfer” klikker vi på ulike lenker som fører oss fra en sted til ett annet. Med datamaskinen og hypertekstteknologien har vi fått en helt ny måte å lese på. I stede for den klassiske lineære lesemåten som kjennetegner skriftelig tekst, fra A til Å og begynnelse til slutt, kan vi nå lese på kryss og tvers. Dette gjør følgelig lesningen svært komplisert dersom man ikke er strukturert. Nettet er fullt av lenker som man til enhver tid vurderer å følge eller ikke følge, og det er lett å ”gå seg vill”. Men hypertekst byr også på vanvittige fordeler. Man får hele tiden tilbud om å lese assosierte tekster som bare er et tastetrykk unna. Og det er nettopp dette med assosiasjon og lenking ideen om hypertekst ble bygget på. Bloggen min er et utmerket eksempel: Her lenker jeg hele tiden til relevant informasjon på andre nettsteder slik at leseren med et tastetrykk kan hoppe fram og tilbake mellom min og andre tekster for å få stoff og kilder utdypet. Fotnoter og kryssreferanser i bøker kan derfor sees som den opprinnelige formen for hypertekst

Ideen til en hypertekstmaskin ble først utformet av ingeniøren Vannevar Bush (1890-1974). I artikkelen As We May Think fra 1945 beskriver Bush sin påtenkte Memex maskin (se illustrasjon over). Maskinen ble som Charles Babbages Analyctical Engine aldri fullført, men ga viktige føringer for den videre utviklingen av hypertekst. Sentralt var ideen om lenker som skulle binde sammen stoff på en assosiativ måte lik hvordan den menneskelige hjernen memorerer og henter frem informasjon. Bush så dette som en mye mer effektiv måte å organisere stoff på en den kategoribaserte og teknologien skulle gjøre det lettere for forskere i en stadig mer spesialisert tradisjon å finne frem på kryss og tvers av dokumenter – og koble disse sammen etter eget behov. Dagens personlige computer, med WWW som det viktigste hypertekstsystemet inneholder mange av de påtenkte funksjonene til Memex maskinen. Men mens Bush sto for idegrunnlaget for fremtidens hypertekst var det Ted Nelson (1937-) (bilde) som lanserte begrepet. Ted Nelsons ide om hypertekstsystemet Xanadu på 60 tallet er et idealisert hypertekstsystem som enda ikke har blitt realisert. En annen hypertekstpioner med stor betydning er Douglas Engelbart (1925-). Han ville gjøre datamaskinen til en forlengelse av det menneskelige intellektet ved å forbedre brukergrensesnittet mellom menneske og maskin og oppfant blant annet den elektroniske skjermen og den første musa. Se Douglas Engelbarts berømte presentasjon fra 1968 her.

Mange hypertekstsystemer skulle se dagens lys på 80 tallet, men det er Tim Berners-Lees system WWW som skal få mest oppmerksomhet - demonstrert for første gang offentlig i 1991. WWW er et globalt hypertekstsystem basert på Internett og TCP/IP standarden. Berners-Lee utviklet språket HTML, adresseringen av nettsteder (URL), og en egen protokoll for overføring av dokumenter: HTTP. Han er altså far til det hypertekstsystemet som på mange måter kan sies å ha fascinert og revolusjonert hele vårt samfunn! Ted Nelson derimot mener at WWW bare oppfyller en brøkdel av hans idealiserte ideer om hypertekst og at weben setter for store begrensninger for brukerens lenke, merke og assosiasjonsaktivitet.Se flere kortfilmer om hypertekst og teoretikerne her.

Ingen kommentarer: